Zakłady Stacjonarne

Zakłady Stacjonarne

Kleemaann realizuje projekt oraz budowę zakładu stacjonarnego na podstawie indywidualnych wymagań klienta. Warunkiem koniecznym do realizacji przedsięwzięcia jest ekonomia produkcji.

Nowoczesne narzędzia symulacyjne pozwalają oszacować koszt produkcji i dostosować linię produkcyjną nawet do najbardziej wymagającego materiału.

Przetwarzanie surowców mineralnych zarówno twardych, średniotwardych jak i miękkich, abrasywnych lub nieabrasywnych jest wieloletnią tradycją firmy

Kleemann. Wszystkie elementy zakładów stacjonarnych – począwszy na podajnikach wibracyjnych a na dozownikach produktu kończąc – są produkowane w zakładach Kleemann z uwzględnieniem wypracowanych przez lata standardów jakości produkcji.

Firma znana jest z kluczowych elementów każdego zakładu stacjonarnego:

  • kruszarek o prostym ruchu szczęki do kruszenia skał twardych i wysokoabrasywnych
  • kruszarek o złożonym ruchu szczęki
  • specjalnych kruszarek udarowych do wapienia i recyklingu
  • kruszarek udarowych do skał twardych i abrasywnych
  • przesiewaczy bananowych
  • urządzeń separacji wstępnej

W ostatnich latach bardzo rozwojowym obszarem działalności firmy są zakłady recyklingowe oraz stacjonarne sortownie odpadów. Dyrektywy unijne oraz rosnąca świadomość konsumencka sprawiają, że branża przetwarzania odpadów to jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów gospodarek państw Unii Europejskiej.

Kleemann buduje zakłady recyklingowe od lat 70 XX w. doświadczenie zebrane przez ostatnie dekady sprawiło, że firma jest w stanie oferować i budować wydajne i nowoczesne zakłady recyklingowe dumnie przyczyniając się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska.


PRZYKŁADY ZAKŁADÓW STACJONARNYCH

Stacjonarny zakład przeróbczy na mokro

Semi–mobilny zakład przeróbczy na mokro

Zapytaj o ofertę