Prasy Filtracyjne Matec

Prasy Filtracyjne Matec

Prasa filtracyjna to inteligenta maszyna, która oddziela cząstki stałe z ich mieszaniny z wodą celem odzyskania wody czystej. Oczyszczoną wodę można wykorzystać w każdym procesie produkcyjnym, w którym czysta woda jest niezbędna. Po skompresowaniu cząstek stałych prasa filtracyjna usuwa zanieczyszczenia w postaci sprasowanych paneli tak zwanych „ciastek”. Prostota rozwiązania gwarantuje niezawodność maszyny i jej wysoką wydajność. Firma Matec specjalizuje się w produkcji pras filtracyjnych o najwyższym współczynniku jakości do ceny.

Głównym czynnikiem sukcesu systemów Matec jest technologia wysokich ciśnień. Wykorzystując doświadczenia z sektora górniczego, w którym trudne aplikacje wymagają filtracji przy wysokim ciśnieniu roboczym, system Matec może poradzić sobie z problemem oczyszczenia wody produkcyjnej w każdej branży.
Praca maszyny przy wysokim ciśnieniu jest możliwa jedynie dzięki profesjonalnemu projektowaniu, wysokiej jakości wykonaniu i zastosowaniu najlepszych podzespołów.

Prasa filtracyjna jest główną maszyną wykorzystywaną w procesie filtracji. W procesie tym pompa wysokiego ciśnienia podaje brudną wodę do prasy przez głowicę podającą. Komory tworzone między płytami prasy są wypełniane przez cząstki stałe natomiast woda poprzez specjalnie dobrane tkaniny filtracyjne jest odprowadzana z urządzenia poprzez kanały odprowadzające. W komorach prasy formują się panele zbudowane z cząstek stałych skompresowanych w urządzeniu. Po uzyskaniu „ciastek” odsączonych z wody prasa otwiera się i uwalnia suchą masę.

Prasa filtracyjna to najlepszy sposób na oczyszczenie wody produkcyjnej z zanieczyszczeń. Instalując system Matec klienci redukują koszty pozyskiwania wody do celów produkcyjnych oraz rozwiązują problem magazynowania zanieczyszczeń.

Główne elementy składowe systemu oczyszczania wody przemysłowej:

Prasa filtracyjna

Dzięki filtroprasie Matec uzyskujemy łatwe do magazynowania, wysuszone panele masy stałej zwane „ciastkami” z zawartością wody od 15%. Technologia wysokich ciśnień HPT zapewnia najlepsze rezultaty i redukuje cykl pracy prasy.

Osadnik

Osadniki Matec zarówno pionowe jaki poziome perfekcyjnie oczyszczają wodę i pracują w trybie ciągłym. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu opracowano optymalną konstrukcję zbiorników pionowych z uwzględnieniem odpowiedniego kąta nachylenia stożka dla zapewnienia wymaganej gęstości pulpy i czystości wody.

Pozostałe elementy systemu

Pompa podająca pulpę, zbiornik homogenizacyjny, zbiornik wody czystej, zbiornik wody brudnej, zbiornik wapna z mieszalnikiem, stacja flokulantów.

Sektory zastosowań:

  • górnictwo węgla i kopalin
  • produkcja kruszyw
  • cięcie kamienia
  • produkcja betonu
  • szkło i ceramika
  • recykling i uzdatnianie gleby.

Prasy filtracyjne w kopalniach

Prasy filtracyjne mobilne

PRASY FILTRACYJNE DO BETONU

PRASY FILTRACYJNE DO CIĘCIA KAMIENIA


Przykłady zastosowań pras filtracyjnych Matec

Zasada działania systemu oczyszczania wody

Zasada działania systemu filtracyjnego semi-mobilnego

Zapytaj o ofertę