Zakłady stacjonarne

Zakłady stacjonarne 2019-02-27T13:34:55+00:00

ZAKŁADY STACJONARNE

Kleemaann realizuje projekt oraz budowę zakładu stacjonarnego na podstawie indywidualnych wymagań klienta. Warunkiem koniecznym do realizacji przedsięwzięcia jest ekonomia produkcji.

Nowoczesne narzędzia symulacyjne pozwalają oszacować koszt produkcji i dostosować linię produkcyjną nawet do najbardziej wymagającego materiału.

Przetwarzanie surowców mineralnych zarówno twardych, średniotwardych jak i miękkich, abrasywnych lub nieabrasywnych jest wieloletnią tradycją firmy

Kleemann. Wszystkie elementy zakładów stacjonarnych – począwszy na podajnikach wibracyjnych a na dozownikach produktu kończąc – są produkowane w zakładach Kleemann z uwzględnieniem wypracowanych przez lata standardów jakości produkcji.

Firma znana jest z kluczowych elementów każdego zakładu stacjonarnego:

  • kruszarek o prostym ruchu szczęki do kruszenia skał twardych i wysokoabrasywnych
  • kruszarek o złożonym ruchu szczęki
  • specjalnych kruszarek udarowych do wapienia i recyklingu
  • kruszarek udarowych do skał twardych i abrasywnych
  • przesiewaczy bananowych
  • urządzeń separacji wstępnej

W ostatnich latach bardzo rozwojowym obszarem działalności firmy są zakłady recyklingowe oraz stacjonarne sortownie odpadów. Dyrektywy unijne oraz rosnąca świadomość konsumencka sprawiają, że branża przetwarzania odpadów to jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów gospodarek państw Unii Europejskiej.

Kleemann buduje zakłady recyklingowe od lat 70 XX w. doświadczenie zebrane przez ostatnie dekady sprawiło, że firma jest w stanie oferować i budować wydajne i nowoczesne zakłady recyklingowe dumnie przyczyniając się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska.

5

PRZYKŁADY ZAKŁADÓW STACJONARNYCH

Stacjonarny zakład przeróbczy na mokro

Semi–mobilny zakład przeróbczy na mokro

Zapytaj o ofertę